Grau Elemental (a partir de 7 anys, joves i adults)

El grau elemental són quatre cursos de llenguatge musical i instrument. En aquest nivell tots els alumnes ja toquen un instrument a la vegada que fan classes de llenguatge musical. Fins i tot es pot estudiar un segon instrument sempre que l’alumne hagi adquirit un cert nivell musical.

Al Grau Elemental introduïm la música en grup i sobretot la participació de l’alumne a l’orquestra de l’escola.

Les edats per fer grau elemental són des dels 7 fins als 99. Qualsevol edat es bona per tocar un instrument. Mai és tard!

Grau Elemental (a partir de 7 anys, joves i adults)
Preus assignatura/mes
Llenguatge musical en grup 45´ 48 €
Llenguatge musical en grup 1h 58 €
Ll. musical en grup 45´+Instrument 30´ 94 €
Ll. musical en grup 1h+Instrument 30´ 100 €
Ll. musical en grup 1h+Instrument 45´ 120€
Ll. musical en grup 1h+Instrument 1h 138 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instrument 30´ 113'5 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instrument 45´ 133'5 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instrument 1h 151 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 30´+2n Instr. 30’ 160 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 45´+2n Instr. 30’ 177 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 1h+2n Instr. 30’ 194 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 45´+2n Instr. 45’ 194 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 1h+2n Instr. 45’ 213 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 1h+2n Instr. 1h 231 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instrument 45´ 144 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instrument 1h 162 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr. 45´+2n Instr. 30’ 190 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr. 1h+2n Instr. 30’ 208 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr. 45´+2n Instr. 45’ 208 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr. 1h+2n Instr. 45’ 225 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr.+2n Instr. 1h 244 €
Cant 30´ (individual) 60 €
Cant 45´ (individual) 88 €
Cant 1h (individual) 113 €
Cant 30´ (grup) 36 €
Cant 45´ (grup) 52 €
Cant 1h (grup) 67 €
Grup instrumental (preu per assaig) 8 €
Instruments Orff (30’) (Mínim 3 nen@s) 25 €
Instrument o llenguatge particular 30´ 58 €
Instrument o llenguatge particular 45´ 84 €
Instrument o llenguatge particular 1h 109 €
Instrument o llenguatge particular 1h 30´ 162 €
Músic acompanyant 45 €/hora
Matrícula (1) 95 €
 (1) Si es formalitza la matricula abans del 30 de juny  tindrà un descompte de 35% !!, sempre que l´alumne comenci les classes el dia 1 de setembre. No aplicable als alumnes que comencin qualsevol altre mes.