Grau Elemental (a partir de 7 anys, joves i adults)

El grau elemental són quatre cursos de llenguatge musical i instrument. En aquest nivell tots els alumnes ja toquen un instrument a la vegada que fan classes de llenguatge musical. Fins i tot es pot estudiar un segon instrument sempre que l’alumne hagi adquirit un cert nivell musical.

Al Grau Elemental introduïm la música en grup i sobretot la participació de l’alumne a l’orquestra de l’escola.

Les edats per fer grau elemental són des dels 7 fins als 99. Qualsevol edat es bona per tocar un instrument. Mai és tard!

Grau Elemental (a partir de 7 anys, joves i adults)
Preus assignatura/mes
Llenguatge musical en grup 45´ 47'00 €
Llenguatge musical en grup 1h 53'00 €
Ll. musical en grup 45´+Instrument 30´ 92'00 €
Ll. musical en grup 1h+Instrument 30´ 98'00 €
Ll. musical en grup 1h+Instrument 45´ 115'00€
Ll. musical en grup 1h+Instrument 1h 133'00 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instrument 30´ 111'00 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instrument 45´ 128'00 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instrument 1h 146'00 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 30´+2n Instr. 30’ 156'00 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 45´+2n Instr. 30’ 173'00 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 1h+2n Instr. 30’ 190'00 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 45´+2n Instr. 45’ 190'00 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 1h+2n Instr. 45’ 208'00 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 1h+2n Instr. 1h 226'00 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instrument 30´ 123'50 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instrument 45´ 140'50 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instrument 1h 158'50 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr. 45´+2n Instr. 30’ 185'50 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr. 1h+2n Instr. 30’ 203'00 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr. 45´+2n Instr. 45’ 203'00 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr. 1h+2n Instr. 45’ 220'50 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr.+2n Instr. 1h 238'50 €
Cant 30´ (individual) 58'00 €
Cant 45´ (individual) 85'00 €
Cant 1h (individual) 109'00 €
Cant 30´ (grup) 34'00 €
Cant 45´ (grup) 49'50 €
Cant 1h (grup) 64'00 €
Grup instrumental (preu per assaig) 8'00 €
Instruments Orff (30’) (Mínim 3 nen@s) 25'00 €
Instrument o llenguatge particular 30´ 56'00 €
Instrument o llenguatge particular 45´ 81'00 €
Instrument o llenguatge particular 1h 106'00 €
Instrument o llenguatge particular 1h 30´ 156'00 €
Músic acompanyant 45'00 €/hora
Matrícula (1) 90'00 €
 (1) Si es formalitza la matricula abans del 30 de juny  tindrà un descompte de 33% !!, sempre que l´alumne comenci les classes el dia 1 de setembre. No aplicable als alumnes que comencin qualsevol altre mes.