Coral Canticorum

Des del any 2008 el Constantí Sotelo, director de la Coral Canticorum ens convida als concerts que organitza la coral a Nou Barris. Portem alumnes de piano, guitarra, vent i cant als concerts. Allà ens trobem amb alumnes d’altres escoles i la Coral Canticorum, un ambient molt enriquidor.