Grau Mig (a partir de 12 anys, havent superat Grau Elemental)

Per poder cursar Grau Mig s’han de superar els continguts del Grau Elemental.

Al Grau Mig s’amplia l’assignatura de llenguatge musical amb l’apartat d’harmonia, es perfecciona el primer instrument i es continua amb l’aprenentatge del segon instrument si és el cas. En aquest nivell, tot i que no és obligatori, és convenient fer més temps de música en grup: música de cambra o combos. Com la resta d’alumnes de l’escola, és essencial la participació dels alumnes de Grau Mig a l’orquestra.

Grau Mig (a partir de 12 anys, havent superat Grau Elemental)
Preus assignatura/mes
Llenguatge musical 1h 75 €
Llenguatge musical 1h 30´ 111 €
Instrument 1h 85 €
Cant 30´ 62 €
Cant 1h 116 €
Música de cambra 15´ 22 €
Grup instrumental (preu per assaig) 8 €
Instrument / llenguatge particular 1h 117 €
Instrument / llenguatge particular 1h 30´ 175 €
Instrument / llenguatge particular 2h 231 €
Músic acompanyant 48 €/hora
Matrícula (1) 100 €

(1) Si es formalitza la matricula abans del 30 de juny  tindrà un descompte de 33% !!, sempre que l´alumne comenci les classes el dia 1 de setembre. No aplicable als alumnes que comencin qualsevol altre mes.