Grau Mig (a partir de 12 anys, havent superat Grau Elemental)

Per poder cursar Grau Mig s’han de superar els continguts del Grau Elemental.

Al Grau Mig s’amplia l’assignatura de llenguatge musical amb l’apartat d’harmonia, es perfecciona el primer instrument i es continua amb l’aprenentatge del segon instrument si és el cas. En aquest nivell, tot i que no és obligatori, és convenient fer més temps de música en grup: música de cambra o combos. Com la resta d’alumnes de l’escola, és essencial la participació dels alumnes de Grau Mig a l’orquestra.

Grau Mig (a partir de 12 anys, havent superat Grau Elemental)
Preus assignatura/mes
Matrícula 100 €
Llenguatge musical 1h 79 €
Llenguatge musical 1h 30´ 118 €
Llenguatge musical  en grup 1h + Instrument 1h 179€
Cant 1h 140 €
Instrument / llenguatge particular 1h 136 €
Instrument / llenguatge particular 1h 30´ 204 €
Músic acompanyant 48 €/hora