Iniciació (de 4 a 6 anys)

Quan ja som grans, passem de l’estimulació a la iniciació. A aquesta edat ampliem el sentit rítmic i melòdic de la música i comencem a introduir la grafia musical de notes i ritmes.

A partir dels 4 anys els nens poden començar a tocar un instrument, si voleu saber quins són els més adequats, podeu trobar la informació a l’apartat “A QUI VA DIRIGIT”. A aquesta edat també es pot participar a l’orquestra. És clar que són petits, però a la nostra escola pensem que els hem d’iniciar des de petits a tots els àmbits de la música, inclosa l’orquestra.

Iniciació (de 4 a 6 anys)
Preus assignatura/mes
Matrícula 100 €
Llenguatge musical en grup 45´ 50 €
Llenguatge musical en grup 1h 56 €
Llenguatge musical en grup 45´ + Instrument 30´ 98 €
Llenguatge musical en grup 1h + Instrument 30´ 104 €
Orquestra (preu per assaig) 9 € (1)

(1) L’orquestra i els grups instrumentals estan comptats preu/assaig, perquè depenent del nivell es fan més o menys assaigs.