Intercanvi amb altres escoles de música 

Amb altres escoles del barri i de la ciutat, participem en trobades musicals. Els nens es veuen reflexats en altres nens i mesuren les seves capacitats. És una bona oportunitat per reforçar els vincles entre els alumnes i generar de nous.