Preparació per a proves d’accés

Preparació per a proves d’accés a conservatoris, escoles de dansa, reforç assignatures universitat, etc.

Per tots aquells que vulguin presentar-se a proves d’accés a conservatoris, escoles de dansa, de teatre; reforç d’assignatures musicals de la universitat o qualsevol altre examen, prova o audició.

Preparació per a proves d'accés
Preus assignatura/mes
Matrícula 100 €
Ll. musical en grup 1h+Instrument 1h 158 €
(1) Si es formalitza la matricula abans del  30 de juny  tindrà un descompte de 35% !!, sempre que l´alumne comenci  les classes el dia 1 de setembre. No aplicable als alumnes que comencin qualsevol altre mes.