Grau Elemental (a partir de 7 anys, joves i adults)

El grau elemental són quatre cursos de llenguatge musical i instrument. En aquest nivell tots els alumnes ja toquen un instrument a la vegada que fan classes de llenguatge musical. Fins i tot es pot estudiar un segon instrument sempre que l’alumne hagi adquirit un cert nivell musical.

Al Grau Elemental introduïm la música en grup i sobretot la participació de l’alumne a l’orquestra de l’escola.

Les edats per fer grau elemental són des dels 7 fins als 99. Qualsevol edat es bona per tocar un instrument. Mai és tard!

Grau Elemental (a partir de 7 anys, joves i adults)
Preus assignatura/mes
Llenguatge musical en grup 45´ 50 €
Llenguatge musical en grup 1h 56 €
Ll. musical en grup 45´+Instrument 30´ 104 €
Ll. musical en grup 1h+Instrument 30´ 100 €
Ll. musical en grup 1h+Instrument 45´ 126€
Ll. musical en grup 1h+Instrument 1h 146 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instrument 30´ 117 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instrument 45´ 138 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instrument 1h 156 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 30´+2n Instr. 30’ 165 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 45´+2n Instr. 30’ 182 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 1h+2n Instr. 30’ 200 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 45´+2n Instr. 45’ 200 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 1h+2n Instr. 45’ 219 €
Ll. musical en grup 1h 15´+Instr. 1h+2n Instr. 1h 238 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instrument 45´ 148 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instrument 1h 167 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr. 45´+2n Instr. 30’ 196 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr. 1h+2n Instr. 30’ 214 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr. 45´+2n Instr. 45’ 214 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr. 1h+2n Instr. 45’ 232 €
Ll. musical en grup 1h 30´+Instr.+2n Instr. 1h 251 €
Cant 45´ (individual) 94 €
Cant 1h (individual) 120 €
Cant 45´ (grup) 60 €
Cant 1h (grup) 75 €
Grup instrumental (preu per assaig) 9 €
Instrument o llenguatge particular 30’ 62 €
Instrument o llenguatge particular 45’ 90 €
Instrument o llenguatge particular 1h 118 €
Instrument o llenguatge particular 1h 30’ 175 €
Músic acompanyant 45 €/hora
Matrícula 100 €